Adatkezelési tájékoztató

A jelen weblap üzemeltetője a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége.

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége
Székhely: 7771 Budapest, Fehérvári út 84/A
Weblap: vitis.hu
Telefon: +3630/662-9416
E-mail: szoloszov@gmail.com
Adatvédelmi Tisztviselő: nincs
Adatvédelmi kérelmek: a fent megadott telefonszámon, vagy e-mail címre
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozás nem végzünk
Adattovábbítás: Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával, a hirdető használatával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, egyesületünk nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.

Tisztelt Látogatónk!

Amikor Ön a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége internetes honlapját látogatja, eközben egyes személyes adatait is átadja számunkra.
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap és a hirdető használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, vagy más felhasználókkal.
Honlapunk kialakítása és üzemeltetése során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen. A honlap üzemeltetéséhez az adatok védelme érdekében a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége informatikai rendszerétől teljesen független külső szolgáltató WEB-SERVER Kft (Magyarország 4025 Debrecen, Pásti utca 2. I./5, Adószám: 13498454-2-09) szerver gépeit vesszük igénybe. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.
Cookie-k (sütik) Amennyiben a weblapjainkon sütiket használunk, Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a sütibeállításokat tudja letiltani.

Az Ön jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.
Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk a fent megadott elérhetőségeken.

Érintett jogok:

• hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
• amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
• az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;
• az adat kezelésének korlátozása;
• az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
• személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
• bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
• tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

Minden fenti vonatkozásban érkező kérésre ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn azaz 30 napon belül).

Információbiztonság

Egyesületünk elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvesztés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát. Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából. Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választott egyet) Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót senkivel ne ossza meg. Weblapjaink, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve hatósági, állami szervek weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu. Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Abasár, 2018.03.30.
Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége

Süti lista

Elementor

Statisztika (névtelen)

Usage

We use Elementor for tartalomkészítés. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Statisztika (névtelen)

Név
Lejárat
Állandó
Function
Tárolja a weboldalon végrehajtott műveleteket

Google Analytics

Statisztika

Usage

We use Google Analytics for weboldal statisztika. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

Statisztika

Név
Lejárat
30 perc
Function
Tárolja a látogatás idejét
Név
Lejárat
6 hónap
Function
Tárolja a használt kulcsszót és keresőmotort
Név
Lejárat
Állandó
Function
Kiszámítja a vásárlás napját és idejét

Google Fonts

Marketing

Usage

We use Google Fonts for webfontok megjelenítése. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Fonts Privacy Statement.

Marketing

Név
Lejárat
azonnal lejár
Function
Jegyzi a felhasználó IP címét

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Név
phantom.contentScript.providerInjectionOptions.v3
Lejárat
Function
Név
asenha_tab
Lejárat
Function
Név
cmplz_functional
Lejárat
365 days
Function
Név
cmplz_preferences
Lejárat
365 days
Function
Név
cmplz_marketing
Lejárat
365 days
Function
Név
cmplz_consented_services
Lejárat
365 days
Function