Moderálási irányelvek

A "HIRDETŐ" oldal funkciói

Az oldal a Szövetség tagjai számára felületet biztosít termékeik, szolgáltatásaik közzé tételéhez időkorlát, és ellenszolgáltatás nélkül. Itt helyezhetik el áruikkal, termékeikkel, eszközeikkel kapcsolatos hirdetéseiket. Elhelyezhetők „Keresem” típusú hirdetések is. A zökkenőmentes kapcsolatteremtés, és üzletkötés érdekében ne feledje pontos elérhetőségeit megadni! A név, vagy elérhetőség nélkül megjelentetett beírásokat okafogyottság miatt eltávolítjuk.

Használati és moderálási irányelvek

Hirdető használati szabályok Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége:

• Tilos trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
• Tilos személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt),
• Tilos továbbá mások becsületére, jóhírnevére sérelmes tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
• Tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani;
• Tilos személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés-, privát üzenet, vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
• Tilos obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
• Tilos olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, tudatmódosító anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
• Tilos olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a vitis.hu jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
• Tilos a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztrációt létesíteni.
• Tilos szándékosan hátráltatni a szolgáltatást, bármilyen módon megzavarni a hirdető működését (pl. flood, spam, provokáció, script hozzászólások)
• Tilos szándékosan félrevezetni a többi felhasználót vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
• Tilos más felhasználó vagy a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők szövetsége alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
• Tilos a tagok meghirdetett termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
• Tilos bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
• Tilos a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
• A szövetség tagjainak termékeit kivéve tilos idegen termék reklámot közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni, más weboldalt népszerűsíteni.
• Tilos politikai, vallási, vagy etnikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni.
• Tilos több felhasználói névvel hirdetni.
• A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő felhasználó felfüggesztésére vagy törlésére. A moderátorok nem kötelesek a törlés előtt figyelmeztetést küldeni.
A hirdető tudomásul veszi, hogy a hirdetést a szövetség tagjai e-mailben közvetlenül is megkapják és értesülnek róla.
• A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a hirdetőn közzétesz, ideértve. A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a hirdetőn bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a honlap üzemeltetőjével szemben, a felhasználó köteles a honlap üzemeltetőjét az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

A vitis.hu kizárólag a hirdető rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget.